Giới thiệu về năng lực

2.1.      NĂNG LỰC THI CÔNG XÂY DỰNG & DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG TY

  1. Giấy phép và chứng nhận hành nghề:

- Đăng ký hoạt động kinh doanh số 0304976474 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/04/2007.

  1. Năng lực thi công xây dựng và tư vấn:

Các chức năng chính  Công ty KẾT NỐI VIỆT tham gia hoạt động như sau:

- Xây dựng cơng trình dn dụng, cơng nghiệp, cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Lập dự án đầu tư, Quản lý dự n.

- Kiểm định chất lượng công trình xy dựng.

- Gim st cơng tc xy dựng v hồn thiện cơng trình dn dụng, cơng nghiệp.

- Thiết kế cơng trình dn dụng v cơng nghiệp.

- Thiết kế nội ngoại thất cơng trình.

- Thiết kế quy hoạch xy dựng.

- Thẩm tra thiết kế cơng trình dn dụng v cơng nghiệp.

- Thẩm tra thiết kế nội ngoại thất cơng trình.

- Kinh doanh bất động sản.

  1. MỤC TIÊU CỦA DỊCH VỤ TƯ VẤN, THI CÔNG XÂY DỰNG

Các dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng của KẾT NỐI VIỆT được xây dựng trên cơ sở sự hiểu biết của mình đối với từng dự án do chủ đầu tư mong muốn, đưa ra giải pháp luận đúng đắn và bố trị hợp lý nhn lực v ti lực trong qu trình thực hiện. Cuối cng l duy trì một cơ chế quản lý chất lượng đồng bộ trong mọi khâu trong quá trình thực hiện dự n.

Quản lý dự n v lập dự n đầu tư

Dịch vụ quản lý dự án trọn gói, thay mặt chủ đầu tư quản lý thực hiện dự n tới khi hồn thnh theo tiến độ chất lượng yêu cầu và mức đầu tư hợp lý.Với vai trị quản lý dự n KẾT NỐI VIỆT cũng gip lin hệ giải quyết cc thủ tục php lý cần thiết với chính quyền địa phương cũng như báo cáo cho chủ đầu tư về tiến độ, chi phí và chất lượng công trình.V cịn tư vấn đấu thầu bao gồm chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đánh giá trong số các nhà thầu trong nước và quốc tế nhằm chọn ra nhà thầu phù hợp nhất có thể.

Tư vấn giám sát và hồ sơ nghiệm thu

Tư vấn giám sát bao gồm các công tác quản lý chất lượng từ kiểm tra, theo di v nghiệm thu vật liệu, thiết bị v kiểm tra nhn lực, cơng tc của nh thầu trong suốt qu trình thi cơng. Ngồi ra, KẾT NỐI VIỆT cịn gip chủ đầu tư quản lý tiến độ thi cơng.

Dịch vụ tư vấn hồ sơ nghiệm thu nhằm giúp chủ đầu tư thu thập, chuẩn bị, sắp xếp và đánh giá hồ sơ hoàn công của công trình để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Thẩm tra thiết kế v dự tốn

Giúp chủ đầu tư kiểm tra nhằm đảm bảo thiết kế an toàn, thỏa mn nhu cầu sử dụng, theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành và loại bỏ các chi tiết không cần thiết. Thẩm tra dự toán giúp giảm các chi phí thừa và đảm bảo dự toán thiết kế là hợp lý.

Kiểm định chất lượng công trình

Giúp chủ đầu tư xác định tính ổn định, chất lượng và giá trị của công trình đang sử dụng. Dịch vụ này cịn gip đánh giá khả năng thay đổi công năng của công trình, nhằm gip chủ đầu tư thiết kế và lập phương án cải tạo với mức đầu tư hợp lý.

Thiết kế v thi cơng cơng trình

Gip thực hiện cĩ một cơng trình thẫm mỹ, chất lượng và hoàn thành dự án theo mong muốn của chủ đầu tư.

Một số các căn cứ thực hiện :

                             - Hiểu r mục đích của dự án.

         - Nắm vững các qui định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà  nước, mà quan trọng nhất là:

          + Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn kèm theo.

          + Các nghị định của Chính phủ số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 về việc ban hnh Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng; số 12/2000/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư  và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; và số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP.

         + Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/06/2003 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy định  quản lý chất lượng công trình xy dựng;

         + Quyết định số 19/2003/QĐ-BXD ngày 03/07/2003 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng;

          + Nghị định số 209/2004/NĐCP ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng xây dựng của Chính Phủ.

          + Cc Qui chuẩn v Tiu chuẩn thiết kế, thi cơng xy dựng Việt Nam hiện hnh.

- Trên cơ sở nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình, cơng ty KẾT NỐI VIỆT sẽ xây dựng một đội ngũ năng lực đáp ứng các yêu cầu của dự án.

CAM KẾT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Cơng Ty KẾT NỐI VIỆT hiểu r cơng trình thiết kế, xy dựng l sản phẩm đặc biệt, là tài sản lớn của khách hàng, là nơi sinh sống và làm việc của nhiều người, và có tuổi thọ lâu dài. Mọi khiếm khuyết kỹ thuật hay mỹ thuật, mọi sự đầu tư không đúng mức, đúng chỗ, hay mọi can thiệp quản lý không hợp lý đều có thể dẫn tới một sản phẩm tồi, lm lng phí ti sản của khch hng nĩi ring v x hội nĩi chung với ảnh hưởng lâu dài trong nhiều năm. Vì vậy, KẾT NỐI VIỆT hiểu rằng việc thực hiện chính sách chất lượng đúng đắn và hợp lý sẽ gip khch hng giảm thiểu những rủi ro về chất lượng công trình.

“Vì vậy, KẾT NỐI VIỆT cng với cc cn bộ cơng nhn vin của mình cam kết thực hiện chính sch chất lượng mọi lúc, mọi nơi, mọi vị trí và công việc. Chính sách chất lượng đó được hỗ trợ bởi các chính sách đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ, cập nhật và cải tiến các qui trình chất lượng hiện có, cập nhật và phát triển các qui trình kỹ thuật mới, đầu tư trang thiết bị tiên tiến nhằm mục đích hiểu r, quản lý v loại trừ những rủi ro trong qu trình thực hiện cơng tc tư vấn xây dựng. KẾT NỐI VIỆT cũng cam kết sẽ hợp tác toàn diện với Chủ đầu tư và các đối tác liên quan tham gia thực hiện và chia sẻ những thông tin hữu ích với mục tiêu duy trì v nng cao chất lượng xây dựng công trình”.