BLOG

TƯ VẤN GIÁM GIÁM SÁT & QLDA_Hệ thống xử lý nước thải Khách sạn Palace Sài Gòn

17/05/2016

-

CTY TNHH TV ĐẦU TƯ XD - CÔNG TRÌNH KẾT NỐI VIỆT TRÌNH

-

0 Bình luận

Tên công trình

Hệ thống xử lý nước thải Khách sạn Palace Sài Gòn

Qui mô

250 m2 /ngày đêm

Dịch vụ

Tư vấn giám sát

Tổng giá trị (tr.đồng)

47.300.000

Tên đơn vị ký hợp đồng

Công ty Cổ Phần Bông Sen

TAGS :

TIN MỚI